Обробка результатів

Середній приріст показників поздовжніх датчиків

Середній приріст показників поперечних датчиків

Відносна поздовжня деформація при F = кН e = DTсер×n×10-5 =

Відносна поперечна деформація при F = кН e¢ = ×n×10-5 =

Напруження при F = кН –––––––––– = МПа

Модуль пружності:

a) за результатами випробування –––––––– = МПа

b) за нормами.................. Е = 2,1×105 МПа

Коефіцієнт Пуассона:

a) за результатам випробування –––––––– =

b) за нормами n = 0,25...0,33

Висновки: ______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Студент ___________ (підпис)

Викладач __________ (підпис)

“_____” ______________ 20 р.


documentavnfuar.html
documentavngbkz.html
documentavngivh.html
documentavngqfp.html
documentavngxpx.html
Документ Обробка результатів